Nasz pomysł na dom

Nasz pomysł na dom

Zastanawiając się nad technologią budowy domu, możemy brać pod uwagę różne rozwiązania. Najpopularniejszym i najtańszym jest budowa domów murowanych. Domy murowane są znane już od dawna i dlatego technologia ich tworzenia wydaje się dość prosta. Powszechna opinia ludzi jest taka, że są one trwałe i ciepłe, dlatego najwięcej takich budynków powstaje. Od kilku lat tworzone są też budynki drewniane. Dawniej specjalistami od ich wykonywania byli górale z Podhala, których zapraszano na niziny, by w ciągu kilku miesięcy wybudowali dom technologią szkieletową. Obecnie na rynku jest dość dużą firm, które budują domy drewniane, składając je z gotowych elementów. Tego typu domy są dość modne i ekologiczne, w dodatku powstają w ciągu kilku miesięcy. Jest to dość korzystne dla właścicieli, którzy zamierzają szybko zamieszkać w swoich czterech ścianach. Jedynym mankamentem jest fakt, że tego typu domy są droższe od tradycyjnych. Jakikolwiek dom byśmy nie wybrali, musimy przedtem uzyskać pozwolenie na budowę. Do podania o pozwolenie należy dołączyć szereg dokumentów, w tym projekt budowy, który jest dostosowany do konkretnej działki. Taki projekt powinien być opatrzony stosownymi podpisami i pieczęciami oraz złożony w trzech egzemplarzach. Ważne są też wszelkie wcześniejsze ustalenia z dostarczycielami mediów.