Rozwój zrównoważony przyszłością

Rozwój zrównoważony przyszłością

Zmiana światopoglądu ciągnie za sobą nieuniknioną i diametralną zmianę w postrzeganiu nie tylko tego co budujemy, ale również jak budujemy i z czego korzystamy. Budownictwo zrównoważone polega na rozsądnym korzystaniu z zasobów naszej planety tak, aby starczyło ich również dla przyszłych pokoleń. Z pojęciem tym ściśle wiąże się ekologia i pomysły dotyczące alternatywnych źródeł energii. Stosowane rozwiązania są często bardzo dobrze przemyślane, przykładowo dla zaoszczędzenia paliwa potrzebnego do ogrzania domu, pomieszczenia od południowej strony są najbardziej oszklone, aby wpadające światło słoneczne, nawet zimą dodatkowo ogrzewało dom. Innymi rozwiązaniami są również szczelne okna, drzwi, stropy izolowane w różnych miejscach oraz gruba warstwa materiału izolacyjnego na całej powierzchni ścian zewnętrznych i fundamentowych. Pomysłów nie brakuje, wykonanie staje się coraz prostsze i chętniej stosowane, przeważnie ze względu na możliwość zaoszczędzenia w przyszłości. Nie trzeba zachęcać aby budować rozsądniej, wystarczy prześledzić dane i porównać z budownictwem tradycyjnym, które zdecydowanie do zrównoważonego nie należy. Jednak nadzieja na dalszą tendencję na tego typu rozwiązanie pozwala wierzyć, iż w przyszłości jedynie takie rozwiązania będą wchodzić w grę, a o powrocie do starych rozwiązań, nikt już nie pomyśli.